ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

:: ร้องทุกข์ - ร้องเรียน ::

รับเรื่องราวร้องทุกข์
  ชื่อ *
  นามสกุล *
  ที่อยู่
  จังหวัด *
  โทรศัพท
  โทรศัพท์มือถือ
  e-mail
  อาชีพ *
  เรื่องร้องเรียน
  ประเภทเรื่องร้องเรียน *
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล / องค์กร) *
  เรื่องร้องเรียน *
  รายละเอียดการร้องเรียน*
captcha image   *** กรอกตามตัวอักษรสีดำ***