ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

    กิจการสภาฯ/การจัดทำร่างข้อบัญญัติ อบต.ข่อยสูง
- ระเบียบสภาองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]          
รายละเอียด :
link :