ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

ผู้บริหาร


  นายนิพนธ์ แก้วศรีทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง โทรศัพท์มือถือ 09-6663-1609


  นายสมชาย จันทร์เส็ง
รองนายก อบต.ข่อยสูง โทรศัพท์มือถือ 06-4164-1879


  นายโพธิ์ ต้านทาน
รองนายก อบต.ข่อยสูง โทรศัพท์มือถือ 09-5712-6152


  นางพยุง เสวกระโทก
เลขานุการนายก อบต.ข่อยสูง โทรศัพท์มือถือ 08-6937-3796


  นายธราธร ใจกล้า
ปลัด อบต.ข่อยสูง โทรศัพท์มือถือ 08-2230-1286


  test
test