ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

กองสวัสดิการสังคม


  นายสหชาติ ยศปัญญา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


  นางสาวกาญจนา เม่นแต้ม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


  ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(พนักงานจ้างตามภารกิจ)


  นางสาวสุพัตรา ทับแว่ว
(พนักงานจ้างทั่วไป)ปฏิบัติหน้าที่คนงาน