ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

กองคลัง


  นางรุ่งรัตน์ โนราช
ผู้อำนวยการกองคลัง


  ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก


  นางสาวจิณห์นิภา ขำทับทิม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


  นางสาวสริตา ศิริมังคลากุล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


  นางสาวประณัยยา บัวเข็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


  นางสาววันวิสา หงอนไก่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(พนักงานจ้างตามภารกิจ)