ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

กองช่าง


  นายอนุวัฒน์ แสนอุ้ม
ผู้อำนวยการกองช่าง


  นายศิฐิพงศ์ มุสิแดง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


  นายสิขรินทร์ แจ้งเปี่ยม
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


  นายวีรัช พันธ์สน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน