ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

    อื่นๆ/OTOP ตำบลข่อยสูง
หัวข้อข่าว
   -   OTOP วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านข่อยสูง   
มีจำนวน ทั้งหมด 1 รายการ
 
1