ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

    อื่นๆ/สถานที่ท่องเที่ยวตำบลข่อยสูง
หัวข้อข่าว
   -   วัดข่อยสูง   
   -   ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น บ้านข่อยสูง   
มีจำนวน ทั้งหมด 2 รายการ
 
1