ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวข้อข่าว
   -   แผนปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2565   
   -   แผนปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2564   
   -   แผนปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563   
   -   แผนปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2562   
มีจำนวน ทั้งหมด 4 รายการ
 
1