ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

    งานบริหารทรัพยากรบุคคล/รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
หัวข้อข่าว
   -   ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
มีจำนวน ทั้งหมด 1 รายการ
 
1