ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

    เอกสารเผยแพร่ ITA / มาตรการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)/เอกสารเผยแพร่ ITA ประจำปี 2566
หัวข้อข่าว
   -   O1. โครงสร้าง   
   -   O2. ข้อมูลผู้บริหาร   
   -   O3. อำนาจหน้าที่   
   -   O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   
   -   O5. ข้อมูลการติดต่อ   
   -   O6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง   
   -   O7. ข่าวประชาสัมพันธ์   
   -   O8. Q&A   
   -   O9. Social Network   
   -   O10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
   -   O11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี   
   -   O12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน   
   -   O13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   
   -   O14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
   -   O15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   
   -   O16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   
   -   O17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   
   -   O18. E - Service   
   -   O19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   
   -   O20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ   
มีจำนวน ทั้งหมด 42 รายการ
 
1 2 3