ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

    เอกสารเผยแพร่ ITA / มาตรการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)/เอกสารเผยแพร่ ITA ประจำปี 2565
หัวข้อข่าว
   -   O1. โครงสร้าง   
   -   O2. ข้อมูลผู้บริหาร   
   -   O3. อำนาจหน้าที่   
   -   O4. แผนยุทธศาสตร์   
   -   O5. ข้อมูลการติดต่อ   
   -   O6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง   
   -   O7. ข่าวประชาสัมพันธ์   
   -   O8. Q&A   
   -   O9. Social Netmork   
   -   O10. แผนดำเนินงานประจำปี   
   -   O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน   
   -   O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   
   -   O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
   -   O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   
   -   O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   
   -   O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   
   -   O17. E-Service   
   -   O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   
   -   O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน   
   -   O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   
มีจำนวน ทั้งหมด 43 รายการ
 
1 2 3