ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

    งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน
หัวข้อข่าว
   -   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
   -   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
   -   แผนการดำเนินงาน (การแก้ไขแผน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง) (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
   -   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
   -   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
   -   แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)   
   -   แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
   -   แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
   -   แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
   -   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
   -   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)   
   -   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)   
   -   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   
   -   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)   
   -   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
มีจำนวน ทั้งหมด 15 รายการ
 
1