ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

    งบประมาณ/บัญญัติประจำปีงบประมาณ
หัวข้อข่าว
   -   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566   
   -   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564   
   -   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565   
   -   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564   
   -   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563   
   -   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562   
   -   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง เรื่อง ตลาด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560   
   -   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561   
มีจำนวน ทั้งหมด 8 รายการ
 
1