ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

จัดการข่าวประกวดราคา
  ลำดับ   หัวข้อข่าว   วันที่ประกาศ
  1    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   [กองคลัง]   08 ธ.ค. 2565 
  2    ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด (บริเวณบ้านนางวันเพ็ญ คำสอน ถึงที่ดิ  [กองคลัง]   29 พ.ย. 2565 
  3    ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด (บริเวณที่ดินนายวิรัตน์ อมฤทธิ์ ถึง  [กองคลัง]   24 พ.ย. 2565 
  4    ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนายอนันต์ ศรีเกตุ ถึงบ้านน  [กองคลัง]   18 พ.ย. 2565 
  5    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ลูกช้าง กว  [กองคลัง]   17 พ.ย. 2565 
  6    ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ลูกช้าง กว  [กองคลัง]   08 พ.ย. 2565 
  7    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565  [กองคลัง]   07 พ.ย. 2565 
  8    ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพ อบต.ข่อยสูง    01 พ.ย. 2565 
  9    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565    04 ต.ค. 2565 
  10    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565)    04 ต.ค. 2565 
  11    ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่สุข (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านสักลาย    19 ก.ย. 2565 
  12    ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง    19 ก.ย. 2565 
  13    ประกาศราคากลาง ปร.4 , ปร.5 และ ปร.6 โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการ อบต.ข่อยสูง     12 ก.ย. 2565 
  14    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565    04 ก.ย. 2565 
  15    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565    04 ก.ย. 2565 
  16    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565    02 ส.ค. 2565 
  17    ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านข่อยสูง    12 ก.ค. 2565 
  18    รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565    09 ก.ค. 2565 
  19    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565    05 ก.ค. 2565 
  20    ประกาศ อบต.ข่อยสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้า    04 ก.ค. 2565 
มีจำนวน ทั้งหมด 130 ข่าว
 
1 2 3 4 5 6 7