ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล
  ลำดับ   หัวข้อข่าว   วันที่ประกาศ
  1    วันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ.2565 กิจกรรม "Big Cleaning Day" [สำนักปลัด]   08 ธ.ค. 2565 
  2    กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai Nation Flag Day) [สำนักปลัด]   28 ก.ย. 2565 
  3    กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก   23 ก.ย. 2565 
  4    โครงการเสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   02 ก.ย. 2565 
  5    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24 ส.ค. 2565 
  6    จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ณ วัดข่อยสูง หมู่ที่ 1 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   23 ส.ค. 2565 
  7    โครงการจัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรม กองทุนธนาคารคัดแยกขยะ “ชุมชนสะอาด ปราศจากมลพิษ” เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 1 บ้านข่อยสูง (หมู่บ้านนำร่อง)   21 ก.ค. 2565 
  8    โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   12 ก.ค. 2565 
  9    โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน “กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565”   18 พ.ค. 2565 
  10    กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ บริเวณศูนย์กักกัน Local Quarantine (LQ) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID -19)   07 เม.ย. 2565 
  11    รายงานงบเดือน (รับ-จ่าย) เดือน กุมภาพันธ์ 2561   21 ก.พ. 2561 
  12    รายงานงบเดือน (รับ-จ่าย) เดือน กุมภาพันธ์ 2561   21 ก.พ. 2561 
มีจำนวน ทั้งหมด 12 ข่าว
 
1