ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

   ภาพกิจกรรม
   กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai Nation Flag Day) [ 28 ก.ย. 2565 ] [สำนักปลัด]
รายละเอียด : อบต.ข่อยสูง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูงเป็นประธาน และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม