ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

   ภาพกิจกรรม
   กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก [ 23 ก.ย. 2565 ]
รายละเอียด : นายอำเภอตรอน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทานและราษฎรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์และวงการสาธารณสุขไทยจนได้รับการถวายพระสมัญญภิไธยว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ข่อยสูง หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ลูกช้าง ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์