ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์... องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง... “ หลวงพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตอ้อยหวาน ย่านปลานาข้าวอุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ” :::

.

วันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ.2565 กิจกรรม "Big Cleaning Day"
 

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai Nation Flag Day)
 
- ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2565]
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 8 ธ.ค. 2565]
- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด (บริเวณบ้านนางวันเพ็ญ คำสอน ถึงที่ดิ [ 29 พ.ย. 2565]
- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด (บริเวณที่ดินนายวิรัตน์ อมฤทธิ์ ถึง [ 24 พ.ย. 2565]
- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนายอนันต์ ศรีเกตุ ถึงบ้านน [ 18 พ.ย. 2565]
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ลูกช้าง กว [ 17 พ.ย. 2565]
- ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2565]
- ประกาศกำหนดเกณฑ์ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2565]
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2565]
- ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2565]
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 [ 2 ก.ย. 2565]


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

logo