พฤษภาคม 05 2022
2

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายอำเภอตรอน นายก อบต.ข่อยสูง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำและประชาชนในพื้นที่ตำบลข่อยสูงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ บริเวณศูนย์กักกัน Local Quarantine (LQ) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID -19) โรงเรียนศรีอุทิศ และวัดสักลาย ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1112
13
14