พฤศจิกายน 17 2021
ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ บัตรสมาชิกสภาฯ กากบาทได้หมายเลขเดียว และบัตรนายกฯ กากบาทได้หมายเลขเดียว “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง