ตุลาคม 08 2021
S__17752095

องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Download (PDF, 1.66MB)