ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประจำปี พ.ศ.2563

Download (PDF, 26KB)