ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านสักลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Download (PDF, 10KB)