ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.ข่อยสูง (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Download (PDF, 11KB)