ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 , 5 สายบ้านข่อยสูง – บ้านแหลมถ่อน จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 145KB)