มิถุนายน 30 2020
aa

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

Download (PDF, 10KB)

Download (PDF, 271KB)