เมษายน 27 2020
11

ท่านนายอำเภอตรอน นายกกิ่งกาชาดอำเภอตรอน พร้อมคณะฯ ร่วมแจกถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ผ่านการกักตัวครับ 14 วัน

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน นายกกิ่งกาชาด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ผอ.รพ.สต.ข่อยสูง สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานตำบลข่อยสูง จิตอาสา และอสม. ได้ร่วมกันแจกถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ผ่านการกักตัวครับ 14 วัน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
123456789101112