ธันวาคม 26 2019
1

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ท่านนายอำเภอตรอน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ตำบลข่อยสูง ที่เป็นจิตอาสาพระราชทาน ได้ทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณสนามฟุตซอล (หน้า อบต.ข่อยสูง) หมู่ที่ 8 บ้านปลายรางบน

1234567891011121314151617181920212223242526