ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

S__5668890

ที่ตั้ง

สภาพทั่วไปของตำบล

พื้นที่ทั้งหมดมีเนื้อที่ประมาณ 25.68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,050 ไร่

 

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ทิศใต้ ติดกับ ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์,  ต.นครเดิฐ อ.หาดสองแคว จ.สุโขทัย

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์,ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นครเดิฐ, ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

 

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรในเขต อบต. จำนวน ๔,๒๒๑ คน จำนวน ๑,๓๙๐ ครัวเรือน

 

ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก รับจ้างทั่วไป

อาชีพเสริม  ทำไร่อ้อย

 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

  1. วัด 4 แห่ง (วัดข่อยสูง,วัดแหลมถ่อน,วัดไผ่ลูกช้าง,วัดสักลาย)
  2. องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง
  4. โรงเรียน 3 แห่ง (โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี,โรงเรียนบ้านข่อยสูง,โรงเรียนบ้านแหลมทอง)
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัดข่อยสูง  หลวงพ่อทองคำ ,พิธีอุปสมบทหมู่ เดือนพฤษภาคมของทุกปี , สลากภัตร เดือนมิถุนายนของทุกปี, ประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา  เทศกาลอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา เดือนกรกฏาคมของทุกปี, ประเพณีทำแพไฟเฉลิมพระเกียรติ (ร่วมกับอำเภอตรอน) เดือนธันวาคมของทุกปี ,สินค้า OTOP ข้าวไรท์เบอร์รี่ หมู่ 1 บ้านข่อยสูง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม สวนนกน้อย หมู่ 5 บ้านแหลมถ่อน , บ้านปลายรางรีสอร์ท หมู่ 8 บ้านปลายราง เศรษฐกิจพอเพียง, สวนสมุนไพร อบต.ข่อยสูง

 

ประเพณีทำแพไฟเฉลิมพระเกียรติ

25611205_๑๙๐๕๒๔_0036

 

 

 

 

 

 

 

สินค้า OTOP ข้าวไรท์เบอร์รี่กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านข่อยสูง    หมู่ 1

20626123_802643736563962_3960492544770845272_o

 

 

 

 

 

 

 

หลวงพ่อทองคำ วัดข่อยสูง

แหล่งท่องเที่ยว_๑๙๐๕๒๔_0004

 

 

 

 

 

 

 

บ้านนกน้อย หมู่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งท่องเที่ยว_๑๙๐๕๒๔_0022

 

แหล่งท่องเที่ยว_๑๙๐๕๒๔_0023

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยว_๑๙๐๕๒๔_0016

 

แหล่งท่องเที่ยว_๑๙๐๕๒๔_0024

 

 

 

 

 

 

บ้านปลายรางรีสอร์ท์ หมู่ 8 เศรษฐกิจพอเพียง

S__26238986  แหล่งท่องเที่ยว_๑๙๐๕๒๔_0078

 

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยว_๑๙๐๕๒๔_0087

 

S__26238998