มีนาคม 29 2019
11

วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ท่านนายอำเภอตรอนพร้อมคณะ องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วัดแหลมทอง และประชาชนตำบลข่อยสูง ร่วมจัดทำโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลข่อยสูง รักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน วัดและหมู่บ้าน ให้สะอาดเรียบร้อย

2233445566778899101011111212131314141515