มีนาคม 22 2019
11

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และประชาชนชาวตำบลข่อยสูง ร่วมรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 โดยตำบลข่อยสูงมีหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยไม่ซื้อสิทธิขายเสียง คือหมู่ที่ 7 บ้านข่อยสูงใต้ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ยุติธรรม และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

101022334455667788991111121213131414151516161717