ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบต.ข่อยสูง

Download (PDF, 520KB)