ติดต่อ/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง

ที่อยู่ 45 หมู่ที่ 8 บ้านปลายรางบน  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  53140

โทรศัพท์ : 0-5581-5283

โทรสาร : 0-5581-5280

Face book  : องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง 

อีเมลย์ : koisoong2020@gmail.com

LINE

คิวอาโคต ศูนย์ข่าว อบต.ข่อยสูง

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ